e-Defter

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usül Kanunu'na ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
e-Defter ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Standart, verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar bütünüdür.
Uygulamayı kullanmak isteyen mükellefler ilk olarak elektronik imza ya da mali mühür temin etmelidir. Daha sonra e-Defter oluşturmaya yardımcı bir yazılıma ihtiyaç olmaktadır.
Uygulama kapsamına giren mükellefler, defterlerini aylık olarak oluşturacaklardır.

e-Defter kapsamına giren mükelleflerin kağıt ortamda da defter tutmaları söz konusu değildir.