Strateji

Her şartta ideal çözümü sunmayı ilke edinen firmamız, bu hedefine ulaşabilmek için "uzman yaklaşımı" olarak isimlendirdiği yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem, firmamızın sunduğu tüm hizmetlerin başarısının ardındaki en önemli etkendir. Uzun yıllar sektörde kazandığı deneyimin sonucu olarak geliştirilen bu yöntem, firmamızı rakiplerimizden bir adım öne taşımakta ve müşteri memnuniyetini artırmaktadır.

Mim Bilgi Teknolojileri, yukarıdaki grafikte belirtilen yaklaşım yöntemiyle en iyi sonucu elde etmeyi hedeflemektedir. Yöntemin her safhasında farklı bir yaklaşım uygulanmakta, sorunlar detaylı bir şekilde tespit edilmekte ve çözüme ulaşabilmek için çaba sarf edilmektedir.


Tanım

Tüm projelerimizde en önemli olarak gördüğümüz safha, müşterimizin taleplerinin belirlenmesidir. Bu etapta, müşterinin tam olarak ne istediğini saptamaya çalışır, projenin hedefine ulaşması için bu talepleri detayları ile birlikte not ederiz.


Tespit

Tanım aşamasından sonra sorun ile ilgili detaylandırmalar, tespit aşamasında gerçekleştirilir. Bu aşamada, çözümün kağıt üzerinde fonksiyonel olarak gerçekleştirebileceği özellikleride belirtilir. Geliştirilen fikirler müşteri ile paylaşılır, varsa eksikler tamamlanır.


Planlama

Tespit aşamasında detaylandırılan özellikler, mevcut teknoloji göz önüne alınarak profesyonel şemalara aktarılır.


Geliştirme

Planlama sonucunda ortaya çıkan sistem, karar verilen teknoloji ile geliştirilmeye başlanır.


Test

Geliştirilen sistem firmamız bünyesinde titizlikle test edilir. Test aşamasında ortaya çıkan sorunlar, Tespit - Planlama - Geliştirme - Test döngüsü içerisinde giderilir.

Tespit, Planlama, Geliştirme ve Test aşamaları "Proje Yaşam Çemberi" olarak adlandırılır. Bu aşamalarda, sistemin gerçekleştirmesi talep edilen her bir fonksiyon için bir "Proje Yaşam Çemberi" oluşturulur. "Proje Yaşam Çemberi" sistemin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bu sayede hedefler, hatasız bir yöntem ile gerçekleştirilmiş olur.


Uygulama

"Proje Yaşam Çemberi" döngüsünde başarıyla geliştirilen sistem, müşteri kullanımına hazır hale getirilip, uygulama aşamasına geçilir.