e-Fatura

e-Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı kontrolünde, yine GIB tarafından belirlenen standart ve formatta, fatura gönderme ve alma sistemidir. GIB tarafından yönetilen bu uygulamada amaç, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarruflu, devlet tarafından kontrol edilebilir bir sistem oluşturmaktır. e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.
e-Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar yalnızca e-Fatura uygulaması kullanıcıları arasında alınıp/gönderilebilir. e-Fatura düzenleyebilmek için hem alıcı hem de satıcı e-Fatura uygulamasını kullanıyor olması gerekmektedir. Alıcı ya da satıcı e-Fatura uygulaması kapsamında değilse, kağıt fatura üzerinden işlem yapmaya devam edilir.

     - e-Fatura kullanmaya başladığınızda; fiziksel olarak arşivleme, kağıt fatura maliyeti ya da posta maliyeti gibi giderleriniz büyük oranda düşüş gösterecektir.

     - Düzenlenen faturalar dijital ortamda saklanacağından, ihtiyaç halinde bulunması kolay olacaktır.

     - Fatura dijital ortamda iletildiğinden faturanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Böylece postada fatura kaybolması ihtimali ortadan kalkmış olur.

     - Faturanın alıcıya ulaşması daha kısa sürede gerçekleşeceğinden ödeme işlemleri hızlanacaktır.

Portal

Gelir idaresi tarafından "http://www.efatura.gov.tr" internet adresinde ücretsiz olarak sunulan hizmettir. Portal kullanımında fatura saklaması yapılmaz. Mükellef faturasını kendisi saklamak zorundadır.

Entegrasyon

Firmaların kendi ticari programlarını doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre ederek fatura alıp gönderebildikleri yöntemdir.

Özel Entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan izin alarak mükelleflere fatura alıp gönderebilecekleri sistemi belirli bir ücret karşılığında kiralayan firmalar aracılığıyla e-Fatura uygulamasının kullanıldığı yöntemdir.

Mükellefler diledikleri zaman kullandıkları e-Fatura yöntemini değiştirebilirler. Değişiklik talebini Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Daire Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.
Mali mühür, firmanızın vergi numarası, unvan gibi bilgilerini içeren ve yapılan işlemlerde ıslak imza yerine kullanılan dijital imzalama aracıdır.
Mali mühür başvurusunu "https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go" adresindeki formu doldurarak alabilirsiniz.